VDAB Docentencongres “Financieel Adviesgebouw 2013”

woensdag 11 april en donderdag 12 april 2012 te Nunspeet

 

Ons negende VDAB Docentencongres met als thema “Financieel Adviesgebouw 2013” staat weer voor de deur

op woensdag 11 april en donderdag 12 april 2011 in het Congrescentrum de Sparrenhorst te Nunspeet.

 

    Aanvang  woensdag 9.50 uur  tot 19.30 uur  en donderdag  9.00 uur  tot 13.00 uur  inclusief overnachting Congrescentrum  Sparrenhorst.

 

Het VDAB Docentencongres 2012 staat in het teken van de wettelijke opgelegde wijzigingen m.b.t. het “Financieel

Adviesgebouw 2013” en de aangekondigde diplomastructuur met ingang van 1-1-2013.

Provisie wordt beëindigd voor complexe financiële producten met ingang van 1 januari 2013.

Nieuwe vakbekwaamheidstructuur aanvang januari 2013 overgangstijd maximaal tot 01-07-2015.

Elke financiële adviseur met klantcontact moet in het bezit zijn van een “ advies”- diploma.

Afschaffing bedrijfs vakbekwaamheidsnormen.

Adviseurs van Banken en Verzekeraars worden zelfstandig diploma plichtig.

Bestaande diploma’s moeten worden omgezet naar nieuwe diploma’s, dat kan mits de geldigheid *)

hiervan niet is verlopen.  *) M.a.w. tijdig aan de PE- verplichting is voldaan.

Diploma opbouw wordt: (modulair)

WFT basis wordt module Basis.

WFT Consumptief  Krediet blijft Consumptief krediet

WFT schade wordt opgeknipt in drie modules

Schade particulier

Schade zakelijk

Inkomensverzekering (nieuw)

Module Vermogensadviseur voorheen WFT Leven

WFT Hypotheken wordt Hypothecair krediet

Nieuwe module Pensioen

Bestaande modules zullen worden aangevuld met professionele vaardigheden en gedragsaspecten behorend

bij die module, hiervoor zullen inhaalprogramma’s moeten komen.

PE  certificaten die voor 31 december 2012 behaald moeten worden zijn geldig tot 01-07-2015.

 

Het Docentencongres voldoet aan de genoemde uitgangspunten in de Wet – BIO voor specifieke her- en bijscholingseisen

In het kader voor het blijvend goed functioneren van Bank- en Verzekeringsdocenten.

 

 

En natuurlijk ook de informele contacten tussen collega’s van verschillende MBO – HBO ’s.

Voor ons actuele overzicht zie website  http://www.vdab-talent.nl en http://www.vdab.nl

Over de VDAB

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

 

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.

 

Website’s: www.vdab.nl, www.vdab-talent.nl, www.VDAB-Persdienst.nl, www.examens-wft.nl  www.vdabpersdiensten.nl  VDAB-Nieuws

  

Uitnodiging Docentencongres 2012         Aanmeldingsformuier Docentencongres 2012                         Pers-Relaties

 

Dagindeling Docentencongres  2012       Route   Docentencongres 2012   Deelnemers                Update: vrijdag 6 april 2012

 

Congresinformatie:                                            Pensioenkennis en Pensioenvragen                       Persbericht                                               

 

VDAB Docentencongres 2011

Arnoud Bosch

Postbus 12 – 2180 AA Hillegom

Tel: 0252 – 532182 Fax: 0252 – 528737

Info: vdab-congres@planet.nl

            

   Mini - Update  VDAB - Bokaal   Wet - BIO   BKR - Oneens  Hypotheek Visie  H-woord   VDAB  NVVK  Oostdam & Van den Eijkel  Pers