VDAB Docentencongres bank- en verzekeringswezen op  woensdag 10 en donderdag 11 april 2013,

                   N-H Conferentie Hotel De Sparrenhorst Eperweg 46 - 8072 DB  Nunspeet

 

 

WFT Adviesbestek 2015” voor de competenties in uw Branche- en Onderwijs

Programma in verband met de actuele WFT en financiële ontwikkelingen.

 

 

Woensdag 10 april 2013

 

  9.00 uur         Inloop en ontvangst met koffie

  9.55 uur         Zaal open

10.00 uur      Opening door de voorzitter VDAB en dagvoorzitter

10.15 uur      Hypotheken anno 2013 in het kader van ontwikkelingen in de 1e en 2e kamer

                       met betrekkin tot  de blokhypotheek door Jan Pieter Kuhlmann van Confinced

 

11.30 uur      Pauze

 

11.40 uur      Beantwoorden vragen over hypotheken.

 

12.30 uur      Lunch en inchecken

 

13.30 uur      Hoe is professioneel gedrag te ontwikkelen en te examineren door

                       Mark Vlemmings en Hein Piller de Bruijn

 

14.45 uur      Pauze

 

15.00 uur      Toekomst perspectief naar WFT 2015 door Dik van Velzen.

 

16.30 uur      Pauze

 

17.00 uur      Informatie over WFT-zaken door Harald de Jong

19.00 uur      Afsluiting dag 1

 

Donderdag 11 april.

 

08.50 uur         Opening

09.00 uur         Beleggen als onderdeel van een Financieel Adviesgesprek.

Bankzaken en  Beleggen  van Lanschot

 

10.00 uur      Pauze

 

10.15 uur      Mogelijke oplossingsvormen voor het onderwijs m.b.t  WFT

12.00 uur      Afsluiting VDAB Docentencongres 2013

 

12.15 uur      Lunch

 

13.00uur       Einde VDAB Docentencongres 2013

 

 

13.05 uur      Aanvang VDAB Vlootschouw 2013 met bezoek aan standhouders  ( gratis voor belangstellenden )

13.30 uur      Kredietverzekeringen door Deutsche Bank

                      Professionalisering in beoordeling competensies

14.45 uur      Jaarvergadering en vlootschouw 2013

15.00 uur      Afsluiting

 

Aanmelden Docentencongres 2013                              

 

Over de VDAB

De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

 

 

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB – Bokaal.

 

www.vdab.nl , www.vdab-talent.nl  ,  www.VDAB-Persdienst.nl , www.examens-wft.nl  VDAB-Nieuws  Pers

 

Website’s: www.vdab.nl, www.vdab-talent.nl, www.VDAB-Persdienst.nl, www.examens-wft.nl  www.vdabpersdiensten.nl

  

Uitnodiging Docentencongres 2012         Aanmeldingsformuier Docentencongres 2012

 

Dagindeling Docentencongres  2012       Route   Docentencongres 2012   Deelnemers         Persbericht