.

 

 

 

 

             

             

         Visie op en berekening over het nieuwe “Pensioenakkoord”                       Printversie

           - Opbouwregeling  versus Pensioenpremie    Test uw pensioenkennis met MC vragen

           -  De voor– en nadelen van het “Pensioenakkoord”.  FNV Bondgenoten   Pensioen Vergelijking

           - DNB Pensioenfonds berekent 31% over PG derhalve 11% hoger dan “Pensioenakkoord”

           - Vakantie voor pensioenpremie afdracht in het “DNB Pensioenfonds” reglement opgenomen.

           -  “Pensioenakkoord 2011”  maakt prijsindexatie van pensioenen onmogelijk.  Nieuws

           -  ABP over doorsnee Pensioenpremie.         Dekkingsgraad Pensioenfonds - Korting-Index

           -  Fiscale website van de Belastingdienst over Pensioen(en) en Pensioenrelingen Pensioen

 

          Kernpunten over het Pensioenakkoord door: FNV  Sociale-Partners  StvdArbeid

           FNV Bondgenoten  ACP  ABVAKABO   FD -Visie Bonden    Uitspraak: Kamp  Rooijen (NOVG)

 

In zijn nieuwe column “Groeten uit Oegstgeest” doet Hans Ludo van Mierlo deze keer de groeten aan Agnes Jongerius. Na meer dan een jaar onderhandelen heeft zij eindelijk een pensioenakkoord bereikt met de werkgever. De kern daarvan: als de ingelegde pensioenpremies risicovoller belegd worden, kan er misschien meer rendement gemaakt worden en kunnen de pensioenen misschien meestijgen met de prijsontwikkelingen.  Volgens Van Mierlo mag Agnes de pensioenkas met gefantaseerde getallen kloppend maken. En ze mag met de ingelegde pensioenpremies scherp gaan beleggen in aandelen. “De pensioenpremies van jouw arbeiders worden actief belegd in aandelen van bedrijven waarin jouw arbeiders zelf werken. Dankzij jouw pensioenakkoord worden jouw arbeiders puur winst gedreven beleggers. Zo zetten ze voortaan zichzelf onder druk om nog meer winst te maken. Dat scenario had zelfs de visionaire Karl Marx, de grondlegger van de vakbeweging, niet kunnen bedenken.” aldus Hans Ludo van Mierlo in zijn opgenomen Videovisie.    Hans Ludo van Mierlo

           Donner’s pensioenuitspraak zonder inhoudelijk inzicht geeft een pensioeninspraak          zonder uitzicht.  Pensioenberekening   Pers

 

        Pensioenwoordenboek Pensioenfonds: Woordenboek    Pensioen historie

             

         Mini-Update.

 

           Een handig boekwerkje voor het cijfermatig onderbouwen van berekeningen      

           over Pensioen- en Financial Planning Levensverzekeringen Hypotheken en de

           fiscale gerelateerde aspecten van deze producten.

 

           Deze jaarlijkse uitgave van ZwitserLeven mag u niet missen bij uw studie- en

           werkzaamheden binnen bedrijfstak Pensioen, Bank- en Verzekeringen.

 

           Ga nu naar: Mini - Update 2011 van ZwitserLeven     

 

 

            

         Hoge Raad legt misbruikt  “Algemene Voorwaarden“ aan banden.   Visie op  HR-Uitspraak

          

           VDAB-Pers(berichten)dienst voor het plaatsen van berichten m.b.t. Financiëledienstverlening, vastgoed,

           banken, verzekeringen, MBO - HBO Ga naar actuele  Persberichten  of direct Persbericht plaatsen. Pers

 

           Jaarlijkse her– en bijscholing voor Assurantie– en Bankdocenten. Ga naar: Docentencongres  

 

              Over de VDAB

              De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor

           het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor     docenten binnen de sector Bank- en

           Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

 

           De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het   uitvoeringskader van de

           WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse            uitreiking van de VDAB – Bokaal.

                                                                                                                                                                       Update: 19-7-2013 16:07

    Website’s                                                                                                                                                                    

    www.VDAB-Persdienst.nl , VDAB - WFTwww.vdab.nl , www.VDAB-Talent.nl  ,  www.examens-wft.nl  Pers-Info